כל היצירות של זואי חרודי

 
המוטיב המרכזי בעבודתי הינו מושג הזמן, כאשר המחשבה המוליכה אותי יותר מכל היא מחשבה על מסע. תהליך היצירה נתפס עבורי כתהליך של בניית זיכרונות ויצירת מזכרות עבור הצופים