כל היצירות של ורד גנשרוא

 
תהליך העבודה שלי בסדרה הזאת, העוסקת במקומות וההתרשמות שלי מהמקומות הללו. אני מתחילה בשהייה, נשימה וטיול במקום עצמו. אני מתרשמת מהאווירה הכללית, הצבעוניות, הצורניות, הקומפוזיציות הריחות והצלילים של המקום. אני מתחילה בלהניח על הנייר סקיצה ראשונית. במרחק של כמה ימים, אני ניגשת להשלמת הפנורמה בעשייה שלי בסטודיו