כל היצירות של ורדה ברגר

 
בציורי תמצאו חיות בר ועופות נודדים בסכנת הכחדה. סדרה של ציורים ושירים עוסקת בביזוי וחוסר שוויון של נשים. סדרה חדשה עוסקת בצפרים נודדות כמודל לחיים בשלום ללא גבולות.לאחרונה עוסקת בנושא הפליטים ובחתירה לשלום במסגרת נשים עושות שלום. www.vbreger.com