כל היצירות של הילה ליזר בג׳ה

 
העבודה אשת הברזל, היא מונוטייפ חלודה מברזל על בד, עליו מרחתי אפוקסי ומסביב לדמות מרחתי בטון עם אפוקסי.