כל היצירות של הגר קדם

 
עבודות מתוך סדרה שנקראת הצפה שצויירה במהלך הסגרים. הסדרה שואבת השראה מציורים יפניים מסורתיים של מקורות מים וגלים. העבודות מתארות מצב הצפתי רגשי ונפשי בתוך אורבניות מקומית.