כל היצירות של הגר זאבי

 
הפסל נותן לי את ההזדמנות לייצר את הדבר עצמו במרחב, מאפשר לי לחשוב על הממשיות של החומר ובו בזמן גם לשנות אותו.