כל היצירות של דריה קונשטיק

 
בעבודה 'מטריושקה שמש' הבובה מוקפת בשיחי פרחים, וורדים וחמניות. שני הפרחים הם ניגודיים אחד מול השני, ומה שניגודי הוא המשלים