כל היצירות של דרור דרומי

 
עבודה מהתבוננות מתוך צילום או טבע. הציור הוא פרי של מחקר והתעמקות בדברים שמושכים את תשומת ליבי. בעבודה אני מנסה לשחזר את ההתרגשות הראשונית שחוויתי מול הדימוי המקורי.