כל היצירות של דרורה דומיני

 
יש לפסל זיקה להתנהגות אורגנית של דיונות חול והקשר למסורות של קרמיקה. הצורה והסימטריה שלו מזכירות לי צלמיות או משהו שמחזיקים בשתי ידיים.