כל היצירות של דפנה מרקמן סינמנס

 
התבוננות היא הציר המרכזי של עבודתי: קיימת תנועה מתמדת בין התבוננות החוצה על האובייקט המצוייר בניסיון להגיע אל מהותו הפנימית, לבין התבוננות פנימה בי כמציירת. חשוב לי המפגש הממשי והדיאלוג עם המצויירים.