כל היצירות של דניאל פלדהקר

 
אמנית ציור ומיצב בשילוב וידאו ונאונים. מושפעת מאמנות רחוב ומהסביבה האורבנית