כל היצירות של דניאל פישר

 
בעבודתה דניאל מעלה שאלות על תפיסות בחברה את המהגרת, האישה ושומרי הסף בחברה. היא מייצרת סטים של תלישות לבנות את העלילות מחדש עם הצופה.