כל היצירות של דניאל אוקסנברג

 
גוף העבודות שלי מתאר את החיים היום יומיים על הפרנויה הבזויה והסתמית שבהם. הרגעים שאני מצייר הם שאריות של סביבות שננטשו מבני אדם, המשמשים כזיכרון לחוויה מודחקת של מקום או של דמות. הסביבה מייצגת אובדן של פעולות פיזיות, רגשיות ותרבותיות במצבים מוכרים ופונה כנגד המתבונן ברגעיו האינטימיים על ידי טשטוש הגבול בין חללי בית פנימיים לבין סצנות חוץ – בין הארכיטקטורה לבין הטבע