כל היצירות של דלפין זורע

 
דלפין זורע, תערוכת לחם ושושנים 2023