כל היצירות של דורית קדר

 
עבודה חריגה שאינה שייכת לסדרה וצוירה במיוחד עבור אחיינית צעירה שנבהלה מעיני הדג והוא הוחזר לסטודיו