כל היצירות של דוריאן גוטליב

 
עבודותיי לאורך השנים בוחנות ומפרקות את המבט על ארכיטקטורה במנעד רחב של נושאים, החל מנושאים אישיים ועד שאלות העוסקות במרחב הציבורי ובייצוגים שלהם, בשאלות של מקור והעתק, זהות קולקטיבית ועוד, כל זאת בעיקר באמצעות מדיום הצילום