כל היצירות של דונה מוסן לוי

 
העבודות שלי הם דיאלוג אישי עם העיר ירושלים שבה גדלתי, ומערכת היחסים שלי כיום אל מול החברה החרדית. אני עוסקת במקבץ דימויים קונקרטיים שנחרטו אצלי בזיכרון ומכילים בתוכם חוויה דתית מתוך עולמי האישי. הדימויים מהעבר נכנסים אל תוך העבודות ובשילוב עם הראייה הביקורתית שלי כלפיהם, עוברים תהליך של הפשטה מתוך כוונה להסיר את מעטפת הקדושה