כל היצירות של דויד אמויאל

 
עוסק בצילום ובווידאו ארט. עבודותיי חוקרות את ההקשר בין מציאות לפנטזיה, מקום, זהות, קיום ומוות באמצעות צילום ישיר ועבודות מחשב