כל היצירות של דובי קדמון

 
עבודות משולבות רישום וצבע. דימויים פיגורטיביים בליווי מוביל של אזורי הפשטה וקווים מדמים תחושת נפשיות פנימית. מקורות העבודה נטועים בעבר משפחתי ואישי קודרים וכואבים המכוונים לעבר עתיד מעט אופטימי יותר