כל היצירות של דבורית בן שאול

 
מנסה להעביר את התרשמותי החוויתית מהנושא המצוייר, במקרה זה הנוף הפרוס לפניי, ולשמור על החיוניות והטריות בציור.