כל היצירות של גלי נוה-שטרן

 
תהליך היצירה אינו מתוכנן – והוא מתפתח באופן דינאמי מהשיח המתמיד בין הצבעים הקווים והצורות לקול הפנימי שמנחה אותה. היצירות מאופיינות בקווים חזקים וצבעים עזים ונעות על הגבול שבין המופשט לאקספרסיוניסטי, הפראי והצורני, ומשלבות באופן תמידי בין מציאות ודמיון