כל היצירות של גלי ויספלנר חכמון

 
רגע של חפץ שהוצא מהבית לרחוב, סימן להתרחשות שהייתה. יש לו, לחפץ, את ההיסטוריה שלו. הוא נזרק מסיבות שונות, הפך לעודף, הוחלף בחפץ חדש, נשבר, לא שייך יותר....