כל היצירות של גליה גור זאב

 
הצילום לקוח מהתערוכה אורישש אשר הוצגה בגלריה אינדי ב-2016. המיצב אורישש היה חלק שלישי בחקירת הקשרים שבין צילום ושיכרון בנושא בית הורי. דירת הורי תועדה על ידי במשך שנה בתהליך אינטנסיבי. הצילומים מתארים את המראה הכללי של הבית כמו גם חפצים זניחים שהיו צפונים בו במשך שנים