כל היצירות של גילי סיטון

 
מנית, אוצרת וכותבת. עובדת בעיקר ברישום, ציור והצבות טקסט. הדימויים שברישומים ובציורים מבוססים על דמויות או סצנות מתוך צילומים שנמצאו. דימויים אלו עוברים דה-קונטקסטואליזציה, ולרוב מוקפים בחללים ריקים. סיטון מתעניינת בחוסר, בריק ובדימוי הצף שזוכים לחיים מחודשים על מצע הציור