כל היצירות של ברית שגיא

 
אני רוצה להישיר מבט אל העולם ואל עצמי, להכיר את הדפיקויות של המציאות ושלי. להפסיק לפחד מהם. להציג אותם לעולם. להתעוות עם העיוותים של המציאות, אבל גם לתקן אותם. אני אוהבת התנהגויות אנושיות ומפחדת מהן. הן מלאות סתירות שמרתקות אותי, ואני רוצה לבדוק את ולשחק עם האינטראקציה התרבותית, המגדרית והחברתית שהן מייצרות