כל היצירות של בלהה ברג

 
ציירת בטבע. עובדת בשכבות. בין שיכבה לשיכבה ממתינה שבועות ושוב חוזרת לאותו מקום לצייר.