כל היצירות של בוקה גרינפלד

 
עבודה זו שייכת לחיבורי השפות , החומרים עם דימוי מקודד עם נקודת בלימה בתוך כל הכאוס