כל היצירות של בועז לוונטל

 
העבודה שלי משלבת התבוננות אך נתונה לשינויים ע"י הדמיון. כתוצאה אני נזרק למקומות בלתי צפויים.