כל היצירות של אתי צ'כובר

 
ני מציירת פורטרטים על מצעים שונים, בהתייחסות גם לתולדות האמנות. הרבה פורטרטים הינם נון פיניטו