כל היצירות של אתי יעקבי

 
ציירת פיגורטיבית, העובדת מהתבוננות ישירה בטבע, ולא מצילומים. הציור בטבע מציב אתגרים והוא פחות נוח מהציור בסטודיו, אבל הוא מספק חוויה מקיפה יותר, רגישות גבוהה יותר לצבע ולהשתנות האור. ההתבוננות שלי היא אבסטרקטית: כתמים, כתמים, שחיבוריהם יחד יוצרים את הציור הרגיש. העבודה שלי מתחשבת בגורמים של: מופעי אור וצל, חום וקור, התיחסות לקירבה ולריחוק של עצמים וגם דגש על בנית מוטיב וקומפוזיציה