כל היצירות של אסתי דרורי חיות

 
אמנית רב תחומית,יוצרת כתגובה לקונטקסט מיידי בחיי. עבודה זו היא חלק מסדרה שהתבססה על צילומים משפחתיים ודיברה על ראיית העולם של ילדים דרך משקפים של תום -רגע לפני שזה נעלם