כל היצירות של אסף שני

 
דרך עבודתי מבקשת לגרום לצופה לחשוב שאולי כבר ראה מקטע נוף זה בעבר, אולי הילך קודם לכן בו. נסיון ליצור תחושה של דממה ,שותפות, התבוננות עם הצופה. את מכלול עבודותי אחתור לאפיין לא רק כמתאר אלא להפכו למקום. ככלל, שאיפתי היא להנכיח את התחושה המיוחדת המצויה בנוף הישראלי ואת האנושיות שבו. תחושה שגם ללא הכותרת וגם לולא הוצגו בארץ, ישראלים רבים היו מזהים את עבודותי כנוף מכאן.