כל היצירות של אמיר לבון

 
מורה במשרד החינוך , צלם מגזינים לצילום , צלם דוקומנטארי חברתי בנושאי זכויות אזרח וצילום רחוב תיעודי. פעיל חברתי בנושאי זכויות אדם ואזרח . אמן פעיל בתחום הצילום בפריפריה הישראלית