כל היצירות של אלינור וולנרמן

 
הנושאים שמעסיקים אותי הם שונות בחברה, יחסיי עם אימי וסטריאוטיפים נשיים ביחס למקומה של האישה בחברה. מאחורי העבודות שלי עומד סיפורי הביוגרפי. העבודות נוצרות כתגובה לאירועים שאני עוברת בחיים ולמשפטים שנאמרים לי ונחקקים בזיכרוני. אני בוחרת להחיות אותם ולהגיב אליהם דרך בריאה של סצינות וביום של אנשים