כל היצירות של איריס פנקסל

 
עבודה זו נעשית בציור עם חוטים, המדמה מארג שתי וערב הדומה לבד