כל היצירות של אילת זהר

 
הדפס דמויי צלפים המוסווים אלך תוך נוף היער הוא דמוי חוזר בעבודתי בתצורות שונות. הדימוי הנכחי הוא חלק מתוך גליל טפט ארוך, עליו הדפסתי ברצף שני דמויי צלפים שונים, בשמונה רשתות צבע שונות