כל היצירות של אילת אבני

 
ציור מתוך סדרה של נופים ימיים. ציורים המתאפיינים בשכבות צבע עבות, בצבעים עזים