כל היצירות של אילנה זפרן

 
מתוך "פינת ליטוף" המתפרסמת במוסף "הארץ"