כל היצירות של אילן כרמי

 
פועל במדיום הצילום. בעבודותיו ניכרים המירווחים הקיימים בין הדומם לחי, בין הסטילס לוידאו, בין קיפאון לתנועה, בין השקט לסערה. בעבודות לרוב נוכחת תחושה של שקט טורדני. תהליך העבודה עשוי לשלב צילומים שונים לדימוי הסופי