כל היצירות של איילת השחר כהן

 
2 העבודות הן חלק מסדרת קולאזים בגדלים שונים שנעשו בין השנים 2017-2018. אלו קולאזים ידניים , כל אחד מהם הוא עותק יחיד