כל היצירות של איוון הלמריך

 
עובדת בציור, רישום ומונוטייפ. מתחילה בהתבוננות ישרה מול המודל, מפרקת ובונה מחדש. בחיפוש אחרי קו הדק בין פיגורטיבי ומופשט.