כל היצירות של איה סריג

 
היצירה שלי משקפת את סערת הלב וביטויה הוויזואלי במעשה הידיים – עד כמה במעשה היצירה הלב מביע את עצמו בעוצמה, ברכות, בעדינות, בנוכחות. בתהליך העבודה של המופשט יש חיפוש של הגבולות האמתיים להשתחרר מהגבולות המדומיינים הקיימים אשר נכפים עלינו מאירועי החיים. בעבודת האבסטרקט נקודת הייחוס היא פנימית