כל היצירות של אורנה אורן יזרעאלי

 
את תהליכי היצירה המתקיימים בסטודיו שלי, מאפיינות פעולות של צרוף וחיבור דימויים וחומרים, שמקורם במנעד רחב של תחומים ותקופות. החומרים והדימויים קשורים לבית, לטבע הבית ולמערכת יחסים בין דורית, המתקיימת בין בני המשפחה והסובב אותם. במחקר "אבן החכמות" מצטרפים זה לזה הדו ממדי והתלת ממדי ליצירת גוף עבודות אחד