כל היצירות של אורן מרטן

 
העבודה לא מתחילה בתכנון, בסקיצה או ב"החלטה" על רעיון או נושא. השאיפה שלי היא להיות בתהליך שמוביל ליצירה של עבודה שלרוב לא תציג בצורה ברורה משמעות אחת מסוימת. שכשהמשמעות אינה ברורה אני שואף לתת למתבונן את האפשרות למצוא בעצמו עניין, הסבר או חוויה, ולא "לפתור" או להוביל אותו לפתור את החידה או למצוא את ההסבר הנכון, כי אין הסבר נכון.