כל היצירות של אורן כהן ניניו

 
ביצירתי אני מתייחס למרחב ממנו אני בא, לנרטיבים כגון ארץ, נוף וארכיטיפים מקומיים (שלעיתים נתפסים בצורה אוניברסלית) התייחסות זו יוצרת "מקום"). מקום - עבורי כאדם, איש משפחה, יוצר ואזרח מקומי שחי במרחב המזרח תיכוני (שקיומו לעיתים נראית כפרדוקס), מקום – שנותן לצופה אפשרות לפרספקטיבה חדשה על קיום אישי, ועל קיום אין סופי.