כל היצירות של אורית אנגל

 
באמצעות אסתטיקה נשית ורכה, המגלמת בתוכה שכבות של גותיקה מוסוות, אני מכוונת לאמירה שקטה, עדינה, המחלחלת כמים שקטים, שהצופה יקלף את שכבותיה ויחווה כמים גועשים וסוערים. כמו כן, ובהמשך ישיר לכך, אני שואפת לחיבור של הלב והראש- רגש הוא הגיון ונהפוך הוא- שבירה היא השלמה- מצבים קיצוניים מתחברים זה לזה בהגיון מעגלי.