כל היצירות של אורית אנגל

 
בחיפוש אחר המרכיב האלוהי, או כמו שהוא נקרא במדע חלקיק ה״היגס בוסון״, אני בוחנת את המתח בין ניגודים דרך שימוש במדיומים שמתנגשים זה עם זה ודורשים יחס וטכניקות שונות משום שחלקם מבוססים מים וחלקם שמן