כל היצירות של אולגה קונדינה

 
העבודה מתעדת את ההרגשה של הילדות בשיכונים