כל היצירות של אדם יקותיאלי

 
במהלך העשור האחרון, אדם יקותיאלי שעבד גם תחת שם האמן Know Hope, פיתח איקונוגרפיה ושפה חזותית שמשקפת מצבים בחיי היום יום ומתבוננת ומתעדת את הרעיון של מאבק אנושי קולקטיבי. על ידי יצירת הקבלה בין הסיטאציות פוליטיות לבין מצבים רגשיים, עבודותיו מפרשות את התהליך והדיאלוג הפוליטי כמו מנגנון רגשי, ועל ידי כך יוצרות הבנה שבנויה על מחשבה אינטואיטיבית ולא רק אינטלקטואלית. תהליכים אלה מתרחשים הן במרחב הציבורי והן בחללי תצוגה. על ידי הצבת עבודות אלה במרחב הציבורי, הוא שואף לבטל את ההפרדה בין הרגשי והפוליטי, ולאפשר לצופים לראות את עצמם בהקשר הרחב יותר של סביבתם פשוט על ידי הכרה זה בזו