כל היצירות של אבנר לוינסון

 
אבנר מתעסק בפער שבין חיי היום יום השגרתיים לבין הצורך והרצון לשאוף לנשגב. בעבודתו מחפש אבנר את שווי המשקל העדין בין הגשמי לבין המופשט והרוחני. עבודתיו עסוקת במצבים ודילמות אנושיות, בנסיון לשוות להם צורה, להביא אותם לידי ביטוי מוחשי בחומר