כל היצירות של אבישי אייל

 
ציור-מילה-מושג המתייחס להיסטוריה ולפוליטיקה הישראלית כמו גם להיסטוריה ולאתיקה של האמנות